Nagroda literacka Złota Róża dla Mikołaja Wyrzykowskiego

Trochę się pochwalę: Mój pierwszy tomik poezji „Wspomnienie chwili obecnej”otrzymał właśnie „Złotą Różę” czyli Nagrodę Literacka im. Jarosława Zielińskiego przyznawaną młodym poetom za najciekawszy tomik wierszy.  Sam nie wiem, jak to się stało…

Nagrodę przyznała kapitała obradująca 20 czerwca br. w składzie : Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), członkowie: Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz.

Dziekuję.

Mikołaj Wyrzykowski

Kilka słów o moim tomiku poezji znajdziecie na stronie Andrzeja Waltera A może nie każdy rodzi się poetą … ?

Audycja z 14.11.2015 w Radio PIK o tomiku poezji „Wspomnienie chwili obecnej” – link

Wspomnienie chwili obecnej

„Wspomnienie chwili obecnej”- link