Chwilo szczęśliwa

Usiadłam z chwilą w trawie

wzleciał skowronek

żółty rzepak i łąka mleczy

pies sapie mi w ucho

Proste szczęście nie uciekaj

chwilo dająca szczęście

wznieś się wysoko

Ania, 05.05. 2019