Recenzje/Reviews

Nowe recenzje!! Jakie emocja książka wywołuje? Co przekazuje? Co z niej zostaje w głowie czytelnika? Po opublikowaniu ostatnich dwóch książek wciąż zadaję sobie te pytania. Męczą mnie, nie dają spokoju. Czekam na jakiś odbiór, opinię, parę słów. I recenzje zaczynają już napływać…

New reviews !!What emotions does the book cause? What it conveys? What remains in the head of a reader after reading it? Recently, after publishing two books, these questions whirl in my head incessantly. They don’t put me at rest. I’m waiting for some opinion, a few words. And the reviews are starting to knock on my door…

W tym miejscu będę regularnie publikował napływające recenzje:

Here I will be regularly publishing the coming reviews:

recenzje

Wspomnienie chwili obecnej/ A Memory of the Present Moment

Poezjawięcej/ more

1) „Nastrojowa poetyczna podróż, w której codzienne obrazy przeplatane są metaforą snów i marzeń, mitologią i młodzieńczą fantazją.” Agnieszka B.Gorzkowska ( Włochy)   wloskicafe.blogspot.com

„An enchanting poetical journey, where pictures of everyday life are intertwined with day-dreaming metaphorical world of mythology and youthful imagination” – Agnieszka B. Gorzkowska ( Italy ) wloskicafe.blogspot.com

2) „Piękne, bardzo plastyczne opowieści pisane przez Mikołaja prozą poetycką, gdzie uczucia nie są wyrażane wprost, a ukryte gdzieś za akcją, nazwami miejsc oraz imionami bohaterów. Ida ma ogromny talent, jestem pod wrażeniem jej ilustracji” – Asia Tarasińska ( Polska)

„Beautiful, very pictorial stories written by Mikołaj with the use of poetic prose, where feelings are not expressed outright, but concealed somewhere behind the action, names of places and characters. Ida has a great talent, I’m under impression of her illustrations” – Asia Tarasińska ( Poland)

3) „Czytanie wierszy Mikołaja wywołuje w nas niesamowite emocje. Zagłębiamy się w lekturę, która powoli wciąga nas w świat młodego, lecz bardzo dojrzałego autora. Osobiście ta właśnie dojrzałość mnie zachwyciła. Zasiadam wygodnie w fotelu i oddaje się lekturze. Magiczne ilustracje Idy, rówieśniczki Mikołaja, wspaniale komponują się z wierszami, przenikają w nie, tworząc tym samym niepowtarzalny tomik poezji.” – Aleksandra Seghi ( Włochy) autorka książek pt. „Smaki Toskanii” ,”Słodkie pieczone kasztany – toskańskie opowieści ze smakiem”,  „Zielona Toskania” oraz „Domowa kuchnia włoska. Moją pasja jest gotowanie” aleksandraseghi.com

„Reading poems of Mikołaj evokes in us wonderful emotions. We get immersed into the lecture, which slowly draws us into the world of this young, but very mature author. Personally, it was this maturity which amazed me. I sit comfortably in a chair and read. Magical illustrations of Ida a friend of Mikołaj, beautifully merge with the poems, adorn them, thus creating a unique volume of poetry. „- Alexandra Seghi (Italy), author of the books: „Tastes of Tuscany”, „Sweet roasted chestnuts – tuscan stories with relish”, „Green Tuscany” and „Domestic italian cuisine. Cooking is my passion „aleksandraseghi.com

4) „J’ai trouvé que poèmes de Mikołaj étaient très agréables à lire, en rapport avec l’actualité, on y retrouve aussi beaucoup d’éléments de la mythologie grecque. Le fait qu’il y ait une illustration pour chacune des histoires pousse le lecteur à établir des liens entre les histoires et les illustrations.” – Nils Unell, Suisse

„I found the poems of Mikołaj really agreeable. They are linked to actual events as well as elements of Greek mythology. The fact that there is an illustration for each poem makes a reader think about what connects stories and illustrations” – Nils Unell, Switzerland

„Wiersze Mikołaja są bardzo przyjemne w czytaniu. Mają związek z wydarzeniami aktualnymi, można w nich również znaleźć odniesienia do mitologii greckiej. To, że każdemu wierszowi towarzyszy ilustracja pozwala czytelnikowi na odkrycie tego, co łączy ilustrację z wierszem” – Nils, Unell, Szwajcaria

5) „I’ve just read the beginning, but it’s freaking awesome amazing!!”- Guus Belder, Holland

„Na razie zdążyłem tylko przeczytać tylko początek, ale to jest zadziająco niesamowicie fantastyczne!” – Guus Belder, Holandia

6) „J’aime beaucoup l’idee de combiner les illustrations avec poems. J’ai adore presque toutes les illustrations, et je pense que les poems de Mikołaj sont tres reussi, precisement j’ai aime bien „Steps in silence”. Bravo a Mikołaj et Ida.” – Merve Ozkaya, Turquie

„I really like the idea of combining illustrations with poems. I love almost every illustration and I think that Mikołaj’s poems are very succesful as well, especially I like „Steps in silence”. Bravo for Mikołaj and Ida” – Merve Ozkaya, Turkey

„Bardzo spodobał mi się pomysł połączenia ilustracji z wierszami. Uwielbiam właściwie każdą ilustrację, myślę, że wiersze Mikołaja są również bardzo udane – najbardziej spodobały mi się „Ślady w ciszy”. Brawo dla Mikołaja i Idy.” – Merve Ozkaya, Turcja

7) 'Past, Present and Future come together and show emotions we all experience. The poems are based on knowledge of history, literature, music and art generally. I found what I was looking for, good fresh poetry.’
Camila Jensen, Norway

„Przeszłość, Teraźniejszość oraz Przyszłość łączą się i oddają uczucia, które są udziałem każdego z nas. Wiersze są oparte na dobrej znajomości historii, literatury, muzyki i sztuki. Znalazłam to, czego szukałam, dobrą, świeżą poezję” – Camila Jensen, Norwegia

8) 'There’s this quiet passion. There’s today that weaves together with yesterday and tomorrow. There’s a part of any of us, the readers. And the soothing mood of the poems – all that gives us pleasure in reading them.’
Andrew Wilson, UK

„Jest tutaj cicha pasja. Jest dziś, które łączy się z wczoraj i jutrem. Jest część każdego z nas, wszystkich czytelników. I kojący nastrój wierszy – wszystko to daje przyjemność czytania” – Andrew Wilson, Wielka Brytania

 

Zrządzenie losu/ A Twist of Fate

Powieśćwięcej/more

1) „Zrządzenie losu” jest niezwykłą opowieścią o pozornie zwyczajnej codzienności jaką przeżywa każdy z nas. Główny bohater będący jednocześnie narratorem dzięki swojej otwartości pozwala nam doskonale się z nim poznać, a gdy opowiada swoje historie – identyfikować się z nimi. Już na początku książki pojawia się postać Mistrza – impulsu do zmiany szarej codzienności, do podróży; również w głąb samego siebie. Podróż ta trwa zapisywana pod kolejnymi datami w dzienniku głównego bohatera. Wspaniałe i bogate opisy oraz dziejąca się we współczesności akcja sprawiają, że czytelnik natychmiast przenosi się do przedstawionej w porywającym opowiadaniu rzeczywistości. Jest to jedna z tych książek, która potrafi zwolnić tępo po męczącym dniu zarówno zapracowanego dorosłego człowieka jak i nastolatka jak również rozkręcić wyobraźnię. Jednak przede wszystkim książka ta otwiera nas na otaczający nas świat, zachęca do podjęcia swojej podróży – być może w towarzystwie przyjaciół jak bohater opowieści, bądź samotnej wyprawie do swojego wnętrza. Wyróżniającą się cechą tej powieści jest także uniwersalny język, który sprawia, że czytelnik doskonale rozumie charakter tej wspaniałej książki i może ją odbierać na swój indywidualny, osobisty sposób. – Julia Pęcherska (Polska )

„A Twist of Fate” is a remarkable story of a seemingly ordinary everyday life that each of us lives. The main protagonist who is also the narrator thanks to his openness allows us to perfectly get to know him, and when he tells his stories – identify with them. Already at the beginning of the book the character of the Master is introduced to us – as an impulse to change everyday life, to travel; also to the depths of ourselves. This journey is noted under successive dates in the diary of the main character. Wonderful and rich descriptions and action set in the in the present times take the reader immediately to the thrilling reality of the novel. It is one of those books with which you can chill out after a busy day both as well as kindle imagination. But above all, this book opens us to the world around us, encourages to hit the road – perhaps in the company of friends like the protagonist in the story, or take a lonely journey to yourself. A distinctive feature of this novel is also a universal language that makes the reader understand the nature of this wonderful book and can perceive it in their own individual, personal way. – Julia Pecherska (Poland)

2)  „Mikołaj romantises sa venue à Reims, ça crée un bel ensemble et donc un beau livre. Bravo!”, Gwenaelle Vaudin, Reims, France

„Mikołaj romanticizes his time spent in Reims, all together it creates a good story and a good book. Bravo!” – Gwenaelle Vaudin, Reims, France

„Mikołaj w romantyczny sposób opowiada o swoim pobycie w Reims, to wszystko połączone w całość tworzy dobrą historię i dobrą książkę. Brawo!” – Gwenaelle Vaudin, Reims, France

3) „I didn’t know what to expect when I started reading it. However, it was terrific! I loved following the group of friends in their travels. Mostly, the imagery was so detailed that I could see the narrow streets and smell the spaghetti sauce cooking in Italy… It felt like I was walking thru the grapevines where the 3 characters worked. I could hear the music playing and see all the people gathering at the festival in France. I read the conversations with the accent of the person speaking. You really PUT me there with you! The book seemed to be a fantasy, but you made it all so real. I found it hard to put down. I’m looking forward to reading more from Mikolaj Wyrzykowski! Also, I read it in English… the translation was perfect!” – Chris Donofrio, USA

„Przed czytaniem zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać po tej powieści. Okazało się, że jest wspaniała! Uwielbiałam podążać za grupą przyjaciół w czasie ich podróży. Mikołaj pisze w sposób bardzo obrazowy, tak że mogłam zobaczyć wąskie uliczki i poczuć zapach sosu spaghetti… Miałam wrażenie, jakbym spacerowała pomiędzy winoroślami na winnicy, gdzie pracowała trójka bohaterów. Słyszałam muzykę i widziałam ludzi gromadzących się na festiwalu we Francji. Czytałam dialogi, w głowie słysząc osobny głos charakterystyczny dla każdej postaci. Naprawdę przeniosłeś mnie tam ze sobą! Historia zdawała się wymyślona, choć wszystko wyglądało na tak prawdziwe. Trudno mi było zaprzestać lektury. Czekam, aż będę mogła przeczytać więcej od Mikołaja Wyrzykowskiego! Powieść czytałam po angielsku…tłumaczenie jest doskonałe!” – Chris Donofrio, USA

4) „D’une écriture agréable et pleine de fraîcheur, Mikolaj nous invite à une aventure passionnante et passionnée de ses carnets de voyage en France dans le sud plus précisément.
Ses anecdotes se découvrent et laissent entrevoir la curiosité et la soif de découvrir la nature et son environnement, les villes et surtout les habitants avec lesquels il aime partager ses impressions et les émotions qui l’animent, laissant entrevoir sa sensibilité et sa grandeur d’âme.
Son livre se lit aisément car accessible tout public.
J’ai été profondément émue lors de ma rencontre avec cette personne aux sentiments profonds, s’intéressant à mon exposition de peinture de style impressionniste à St Cyr sur Mer dans le Var et discutant de l’art comme le ferait un expert.
Doté d’une incroyable intelligence, il parle plusieurs langues, s’adapte au tout venant, sachant brillamment discuter sur n’importe quel sujet.
Il est comme ça Micholaj, ouvert à toutes les personnes qui veulent échanger des impressions.
Son livre riche en anecdotes, se déguste, et se fait apprécier par la richesse de l’écriture mais aussi sur les découvertes de notre belle région qui ne le laisse pas indifférent. Pour preuve, il en ressort un livre pleins de nouvelles retraçant ses balades dans le sud de notre beau pays qu’il aime et qu’il adore.
Ce jeune homme possède toutes les facettes d’un écrivain hors pair.
Quelle chance, Micholaj de vous avoir rencontré vous mais aussi vos parents si charmants et tellement sympathiques.
Je vous souhaite du fond du cœur une réussite bien méritée pour votre immense talent et je rends hommage à votre art, l’art d’être quelqu’un de bien et qui ne passe pas inaperçu.
Continuez à nous faire réver. Merci pour cette belle aventure humaine.” Danielle Ommeval, Artiste-Peintre , Sausset les Pins, France

„In a pleasant and full of freshness form, Mikołaj invites us on an exciting and passionate travel through France, namely the Provence, scattering the pages of the novel with the postcards of his own journey.
His stories suggest curiosity and desire to experience nature and environment, cities, and especially the people with whom he shared his impressions and emotions.
His book reads nicely, because it reaches all ages.
I was deeply moved when I met with Mikołaj, who was interested in my style of impressionist painting on the display in St Cyr sur Mer in the Var region, discussing art as an expert.
He has an incredible intelligence, speaks several languages, adapts quickly, with an ability to discuss on any topic.
This is Mikołaj, open to all, with an open heart.
His book, rich in anecdotes, is full of beautiful metaphors and descriptions of our lovely region which has not left him indifferent. In his book he walks the paths of Provence he loves.
This young man has all the skills of an outstanding writer.
I am very glad that I met Mikołaj and his nice and friendly parents.
I wish you success worthy of your talent, as well as the art of being a good man who does not go unnoticed.
So keep us dreaming. Thank you for this beautiful adventure. – Danielle Ommeval, Artist-Painter, Sausset les Pins, France

„W przyjemnej i pełnej świeżości formie, Mikołaj zaprasza nas do ekscytującej i namiętnej podróży po Francji, a konkretnie po Prowansji, rozrzucając na kartach powieści pocztówki z własnej podróży.
Jego historie sugerują ciekawość i pragnienie, aby doświadczyć przyrody i środowiska, miasta, a zwłaszcza ludzi, z którymi dzieli się swoimi wrażeniami i emocjami.
Jego książkę czyta się przyjemnie, gdyż dociera ona do wszystkich grup wiekowych.
Byłam głęboko poruszona, kiedy spotkałam się z Mikołajem, zainteresowanym moim stylem malarstwa impresjonistycznego na wystawie w St Cyr sur Mer w regionie Var, dyskutującym o sztuce jakby to robił ekspert.
Posiada niesamowitą inteligencję, zna kilka języków, szybko się przystosowuje, potrafi doskonale dyskutować na każdy temat.
Taki jest Mikołaj, otwarty na wszystkich, o otwartym sercu.
Jego książka, bogata w anegdoty, jest pełna pięknych metafor oraz opisów naszego pięknego regionu, który nie pozostaje mu obojętny. W swej książce spaceruje ścieżkami Prowansji, którą kocha.
Ten młody człowiek posiada wszystkie umiejętności wybitnego pisarza.
Bardzo się cieszę, że spotkałam Cię Mikołaj, a także Twoich miłych i przyjaznych rodziców.
Życzę Ci z całego serca sukcesu godnego twojego talentu, a także sztuki bycia dobrym człowiekiem, który nie przechodzi niezauważony.
Sprawiaj, byśmy dalej marzyli. Dziękuję za tę piękną przygodę.” – Danielle Ommeval, Artysta-Malarz, Sausset les Pins, Francja

 

Ciąg dalszy nastąpi

To be continued