Projekt: Francja z pasją / France avec Passion (2014)

Podróżujemy – bo chcemy zobaczyć na własne oczy, nie lubimy stać w miejscu. Szukamy przygody i inspiracji.  W te wakacje 2014 będziecie mogli podróżować z nami do Francji. /  Nous voyageons – parce que nous voulons voir, sentir, vivre, nous n’aimons pas rester immobile. Nous sommes à la recherche de l’aventure et de l’inspiration . Cet été, vous pourrez voyager avec nous en France .

Projekt: Francja z pasją/ France avec Passion

Termin: Lipiec- Sierpień 2014

Trasa: Francja

Marzyliśmy o wolności. O podróżowaniu przed siebie w hawajskich koszulkach, bez hotelowych więzów, utartych szlaków; o poczuciu wiatru we włosach oraz futrze …
I uwierzyliśmy!!

Kochamy życie ! Taka miłość nas uszczęśliwia. Lubimy smakować tę radość każdego nowego dnia.
” Francja z pasją ” bo chcemy Wam opowiadać o miejscach, które zachwycają, ale także zmieniają i o spotkanych ludziach, którzy zechcą się z nami podzielić swoimi pasjami. Będzie więc wiele inspirujących miejsc i osób, reportaży i  rozmów.

Podróż będziemy relacjonować na żywo na naszym blogu www.kudlaczewpodrozy.pl oraz na fanpage na Facebooku www.facebook.com/KudlaczewPodrozy

Kilka słów o nas

Mikołaj Wyrzykowski – uczeń I lasy Liceum, rozmawia w języku polskim, francuskim i angielskim, jego pasją jest pisanie, ale także muzyka, gra na gitarze i pianinie. Ukończył Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie oraz Studium Reportaży w Bydgoszczy. Autor publikacji prasowych oraz dwóch książek „Opowieści z Sosnowego Lasu” oraz  „Kudłacze w podróży. Włochy na trzy collie” . Podróżuje w poszukiwaniu przygody – link

Anna Wyrzykowska – pasjonat podróży i fotografii, autorka wielu publikacji,  gra na skrzypcach, organach, gitarze. Podróżuje, ponieważ nie lubi stać w jednym miejscu- link.

***

flaga fr

Nous voyageons – parce que nous voulons voir, sentir, vivre, nous n’aimons pas rester immobile. Nous sommes à la recherche de l’aventure et de l’inspiration . Cet été, vous pourrez voyager avec nous en France .

Projet : France avec passion

Date limite : Juillet-Août 2014

Route : France

Nous revions de liberte. De voyager, en portent des chemises hawaïennes , sans de liens d’hotel, les chemins habituel, de sentir le vent dans nos cheveux et la fourrure… Et nous avons croye!

Nous aimons la vie ! Cet amour nous rend heureux Nous aimons goûter la joie de chaque nouvelle journée .

„France avec passion”, parce que nous voulons vous parler de lieux qui enchantent , mais aussi nous changent et rencontré des gens qui sont prêts à partager avec nous leurs passions . Il sera ainsi beaucoup d’endroits inspirants et des personnes , reportages et interviews .

Nous serons raconter de voyage sur notre blog www.kudlaczewpodrozy.pl et fanpage facebook www.facebook.com / KudlaczewPodrozy.

Quelques mots sur nous:

Nicolas Wyrzykowski ( Pologne ) – 17 ans , élève de la classe de lycée I, apprend le français intensif , parler en français et en anglais , et sa passion est literature , mais aussi la musique , jouer de la guitare et du piano. Auteur des communiqués de presse , ainsi que deux livres.

Au cours de la dix-neuvième Festival de Torun de livres en 2013 , il était l’auteur d’un hôte littéraire une réunion. Il voyage a la rechere d’aventure – lien.

Anna Wyrzykowska ( Pologne ) – Voyage et passionné de photographie , auteur de nombreuses publications , aussi es livres, la musicienne. Elle voyage, parce qu’elle n’aime pas se tenir dans un lieu 

***

flaga ang

We travel – because we want to see with our own eyes , we don’t like standing in one place. We are looking for adventure and inspiration. This summer you will be able to travel with us to France.

Project: France with passion / France avec Passion

Deadline : July- August 2014

Route : France

We dreamed of freedom. About traveling ahead in Hawaiian shirts, without hotel shackles, beaten tracks ; of feeling the wind in your hair and fur … And we believed!

We love life! This love makes us happy . We like to taste the joy of each new day.

„France with a passion ” because we would like to tell you about places that delight us, but also change and meet people who are willing to share with us their passions . There will be many inspiring places and people , reports and interviews.

We will write about travel on our blog www.kudlaczewpodrozy.pl and facebook fanpage www.facebook.com / KudlaczewPodrozy

Nicholas Wyrzykowski – High School student, speaking in Polish, French and English , his passion is writing , but also music , playing the guitar and piano. He graduated from the Interschool Journalism Workshops and Study of Reportage in Bydgoszcz. Author of press publications and two books, ” Tales from the Pine Forest ” and ” Hairy Travels:. Italy for three collie ” . He travels in search of adventure – link

Anna Wyrzykowska – traveler and photography enthusiast , author of many publications , playing violin , organ, guitar. She travels because she doesn’t like standing in one place – link

 P1

Partnerzy projektu

aftorun-2

logo_annamoskal

Patroni medialni projektu

Radiowy Patron medialny: Polskie Radio Pomorza i Kujaw

pik-1Blog pisany z Francji

logo_marmolada

Portal podróżniczy w Polsce

431014_261239097292981_1871866792_n

Wydawnictwo Turystyczne

bezdroza

Portal dla Polaków i Polonii na świecie

Logo_LinkToPoland300dpiMagazyn Podróżniczy

1424267_531750193576140_1076071940_nPortal i Wydawnictwo

TTG_CE_orange+granat-2

Portal dla młodych w Polsce

dzialasz_logoCzasopismo młodych

zis-1Portal młodych

juventum

One thought on “Projekt: Francja z pasją / France avec Passion (2014)

  1. Fantastyczny,inspirujący pomysł na rodzinne wakacje!!!
    Szerokiej drogi i wielu pozytywnych emocji i przygód!

Comments are closed.